MU-HANOI.CO

Được Thành Lập Từ 2003

Alpha Test: 13h00 ngày 16/05/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 18/05/2024

Thông tin Máy chủ

 • Exp: 25x (Non PK : 15x)
 • Tỉ lệ Drop: 10%
 • Phiên bản: SEASON 1.0 Classic
 • Max Trang Bị Cấp 7 - Vũ Khí Rồng - Wing 2
 • Item Box Drop random 1>3 dòng Hoàn Hảo
 • Giới hạn Reset 1 lần/Ngày
 • Ngày đầu Open 5 lần | Thứ 7 + CN 2 lần/Ngày
 • Tạo NV Mới: 1000 Point /0 Reset /1 Level / 500K Zen
 • MG được tạo ở 180 Level
 • Tạo Guild: Cần 10 Level
 • Tạo Party: Full 5 người /setpass
 • Giới hạn 1 Acc/PC
 • Giới hạn Online: 2 Account/IP
 • Antihack: Chống Hack 99,9%
 • Alpha Test: 13h00 ngày 16/05/2024
 • Open Beta: 13h00 ngày 18/05/2024

Tính Năng Game

# Tính Năng
1 Lệnh Reset : /reset
2 Lệnh tẩy điểm : /freepoint
3 Lệnh tẩy PK : /pkclear - 1.000.000 Zen/1 mạng
4 (Phím Z) để mở Auto Train | (Phím Home hoặc F9) để chạy Auto
5 Bảng thời gian sự kiện Ingame (Phím H)
6 Hệ thống Camera tiện lợi (Phím F10)

Thông Tin Sub

Sub 1
Trade - Shop
2
Train - PK - Event
3
Train - NonPK
Drop Icarus
Quái Vật Không
Giao Dịch Không Không
Hòm Đồ
PK (PvP) Có PK Có PK Không
Shop Cá Nhân Có-Lorencia Không Không
Chao Golbin Không Không
Tạo Nhóm Không

Lộ Trình Phát Triển

Thời Gian Mở Sự Kiện Boss Địa Điểm
Mở Ngày Open Drop Vũ Khí Rồng Thường Icarus
Mở Ngày Open Drop Các Loại Ngọc Quái LV 70 trở lên - Quái LV Cao Drop Cao
Mở Ngày Open Drop Rena All Map - Map Cao Drop Cao
Mở Ngày Open Đổi Quà Rena Phím F8 chọn Đổi Quà
Mở Sau Open
10 Ngày
Boss Erohim Lorencia
Mở Sau Open
20 Ngày
Ảo Ảnh Kundun Atlans
Mở Sau Open
20 Ngày
Nâng cấp Item +10 Noria
Mở Sau Open
25 Ngày
Phượng Hoàng Lửa Icarus
Mở Sau Open
30 Ngày
Drop Đồng Xu May Mắn đổi Lông Vũ Icarus
Mở Sau Open
30 Ngày
Công Thành Chiến Map Công Thành
Mở Sau Open
40 Ngày
Nâng cấp Item +11 Noria


Thông Tin Cần Biết

Tính Năng / Thông tin cần biết
Train nhặt 250 Rena sẽ đổi được quà....
250 Rena đổi Box Zen, Box Ngọc, Box Kundun, Mảnh VKR....
Có NPC thu mua đồ Hoàn Hảo lấy WcoinC
Box Kundun 1-2-3-4 có thể đổi thành Box Ring Pen
Tham gia Chaos Castle 1>6 Win nhận Box Kundun
Tham gia Blood Castle 1>6 trả Quest nhận Box Kundun
Trả Quest BC7 có tỷ lệ nhận Box Vũ Khí Rồng
Tham gia Blood Castle 7 train đủ quái nhận Ngọc
Tham gia Devil Square 6 train đủ quái nhận Ngọc
Hệ thống Item Max đồ cấp 7 + Vũ Khí Rồng + Wing 2
Các cấp độ Item đều được tăng sức mạnh khi cường hóa
Không custom, Không cộng hưởng, Không thăng cấp Item
Có chức năng VIP tăng 100% Exp + 25% Drop + BUFF_VIP
CashShop có bán Tiểu Quỷ, Bùa May Mắn..., Rena(Mở Bán Sau 3 ngày Open)
Tích hợp sẵn Auto trong Game : Phím Z và mở Auto Phím Home
Check Item nhân vật trực tiếp Ingame

Alpha Test: 13h00 ngày 16/05/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 18/05/2024

Hệ Thống Sự Kiện Trong Game

Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Blood Castle Sub-1,2 4:30 | 8:30 | 11:30
14:30 | 17:30 | 20:30 | 23:30
SubPK - 400 Quái BC7 / Ngọc
NonPk - 500 Quái BC7 / Ngọc
NonPk - Ko Party
Nộp Quest BC7 nhận Ngọc
hoặc Mảnh Vũ Khí Rồng
Devil Square Sub-1,2 4:00 | 8:00 | 11:00
14:00 | 17:00 | 23:00
Train đủ 400 Quái DV6 / Ngọc
Sub NonPk - 500 Quái / Ngọc
Sub NonPk - Ko Party
Chaos Castle Sub-2 6:00 | 9:00 | 12:00
15:00 |18:00 | 21:00
Win CC 1-5 nhận Box Kundun 1-5 Win CC6 nhận Box Kundun 5
hoặc Mảnh Vũ Khí Rồng
Quỷ Xương Sub-1,2 3:45 | 9:45 | 15:45 Tiêu Diệt nhận 1 Box Chocolate Lorencia | Noria
Rồng Đỏ Sub-1,2 0:45 | 6:45 | 12:45 | 18:45 Tiêu Diệt nhận 1 Box Chocolate Lorencia | Noria
Boss Vàng Hoàng Kim Sub-1,2 0:15 | 3:15 | 6:15 | 9:15
12:15 | 15:15 |18:15 | 21:15
Tiêu Diệt nhận Box Kundun 1-2-3-4-5 Lorencia,Noria,Devias
Atlan,Tarkan
Event Săn Ngọc Sub 2 20:00 thứ 2/4/6 Tiêu Diệt Gà
nhận Ngọc hoặc Zen
Map Event(Phím M) có PK
Event 1 PK 100 Sub-2 20:00 thứ 3/5/7 Tiêu Diệt đối
nhận Ngọc hoặc Zen
Top 1-2-3 được thêm Box Ngọc - Lorencia
Boss Erohim Sub-2 20:45 Tiêu Diệt nhận Box Item Cao Cấp Lorencia
Boss Ảo Ảnh Kundun Sub-2 21:45 Tiêu Diệt nhận Box Item Cao Cấp Atlans
Boss Phượng Hoàng Sub-2 22:15 Tiêu Diệt nhận Box Item Cao Cấp Icarus